Facebook
ЦСОП Петко Рачов Славейков
Център за специална образователна подкрепа в град Харманли

Прием

След 7 и 8 клас предоставяме професионално обучение по част от професия на специалностите: 

  1. “Работник в заведенията за хранене и развлечения“ 
  2. “Трайни насаждения“