Facebook
ЦСОП Петко Рачов Славейков
Център за специална образователна подкрепа в град Харманли

Екип

  Педагогически  персонал                  

1.Георги Бакалов - Директор

2.Ваня Господинова - ЗДУД

3.Борислава Бонева - възпитател

4.Боян Лилянов - старши възпитател

5.Веселина  Сенкова - учител

6.Диана  Карабоюкова- старши учител

7.Диана Димитрова - старши възпитател

8.Диана Георгиева - психолог

9. Димитринка Пейкова  - логопед

10.Добромир Гочев- старши възпитател

11.Дорка Петкова - логопед

12.Еленка Бозмова - старши възпитател

13.Живка Георгиева - старши възпитател

14.Златина Атанасова - социален педагог

15.Калинка Николова - старши учител

16.Кирил Халваджиев - арт терапевт

17.Красимира Атанасова - старши учител

18. Лиляна Боянова - старши учител

19.Лозинка Маджарова  - старши учител

20.Маргарита Господинова - социален педагог

21.Мелина Сенкова - учител

22.Мирела Дончева - учител

23.Митко Димитров - старши възпитател

24.Наталия Петкова - старши възпитател

25.Никола Гогов - старши учител

26.Павлин Паунов - учител

27.Петя Иванова - учител

28.Румяна Пашова - старши учител

29.Стефка Николова - старши учител

30.Таня Колева - старши възпитател

31.Христина Михайлова - учител

 

Непедагогически  персонал

1.Антония Димитрова - гл.счетоводител

2.Боряна  Желязкова - хигиенист

3.Венелина  Николова - хигиенист

4.Георги Атанасов - домакин

5.Грозданка Ангелова - касиер

6.Десислава  Хубенова - хигиенист

7.Маргарит Янев - шофьор на автобус

8.Мариана Арабаджиева - пазач невъоръжена охрана

9.Митко  Хубенов - пазач невъоръжена охрана

10.Пенка Жекова - готвач

11.Петя Сиромахова - хигиенист

12.Пламен Борисов - пазач невъоръжена охрана

13.Радостина Боянова - технически секретар

14.Снежана Колева - готвач

15.Стефка Димова - хигиенист

16.Таня  Костова - хигиенист

17.Яница Кичукова - рехабилитатор